บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
ตัวอย่างผลงานนักเรียน ตัวละครในนิทาน  
 
ตัวอย่างผลงานนักเรียน ฉากในนิทาน  
ตัวอย่างฉาก  
ฉาก เรื่องที่ 1 ---- ฉาก เรื่องที่ 2 ----- ฉาก เรื่องที่ 3 ฉาก เรื่องที่4 ---- ฉาก เรื่องที่ 5 ----- ฉาก เรื่องที่6
ฉาก เรื่องที่ 7 ---- ฉาก เรื่องที่ 8 ----- ฉาก เรื่องที่ 9 ฉาก เรื่องที่10 ---- ฉาก เรื่องที่ 11 ----- ฉาก เรื่องที่12
ตัวอย่างนิทาน  
เรื่องที่ 1 บุรุษที่กล้าหาญ เรื่องที่ 4 หมาป่ากับคนป่า
เรื่องที่ 2 กระต่ายกับเต่า เรื่องที่ 5 ลูกกระต่ายสามตัว
เรื่องที่ 3 ลูกหมูสามตัว คลิกที่เรื่องนิทานเพื่อโหลดนิทาน
ภาพบรรยากาศในการเรียนรู้  

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์