บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

ช่อง YouTobe ของ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

เพลย์ลิสต์ เกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft PowerPoint

https://www.youtube.com/watch?v=pZi0JXFa7lI&list=PLXTHelgB7Msi6VUdpuEZPgI26eIqIQOwR

 

สามารถโหลดเพลงประกอบได้ฟรี(ไม่มีลิขสิทธิ์)

https://www.youtube.com/watch?v=6wlbB1PTzJU&list=PL92qHTFQNXLTAZQ0kswW9H7m23LJntDjx

 

 

โหลดโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์

Format Factory (โหลด Format Factory แปลงไฟล์หนัง วีดีโอ รูปภาพ เพลง)

https://software.thaiware.com/10085-Format-Factory-Download.html

โหลดโปรแกรมที่ช่วยอัดเสียง

https://software.thaiware.com/download/โปรแกรมช่วยอัดเสียง

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์