บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
            เป็นการเพิ่มข้อความลงในนิทาน เช่น ชื่อเรื่อง คำพูดของตัวละครต่างๆ โดยให้ไปที่เมนูแทรก แล้วเลือก แทรก ข้อความ รูปร่างการบรรยาย และแทรกเสียง

1. ไปที่เมนูแทรกแล้ว คลิกที่เมนูแทรก
2. เข้าไปที่กล่องข้อความ
3. พิมพ์ข้อความเรื่องของนิทาน แล้วปรับแบบอักษร และขนาด


4. ทำตัวอักษรให้เป็นรูปโค้งทำตามรูปด้านล่าง

5. เพิ่มสีสันให้กับตัวอักษรให้สวยงาม

6. เพิ่มกกล่องบรรยายให้กับตัวละคร

7. แทรกคำบรรยายให้ครบทุกๆ หน้า

ต่อไปเป็นการแทรกเสียงที่บรรยายไว้ และเสียงดนตรีประกอบ

แทรกเสียงแต่ละหน้าที่ได้แบ่งไฟล์เสียงบรรยายให้ครบทุกหน้า

8.หาเพลงบรรเลงในนิทาน โดยการโหลดเพลงจาก YouTube ไฟล์ที่แจกฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ ด้วยเข้าเว็บไซต์ YouTube พิมพ์ตรงค้นหา ว่า “เพลงไม่มีลิขสิทธิ์ youtube” แล้วโหลดมาให้งาน

ได้เพลงแล้วโหลดเพลงด้วย พิมพ์อักษร ss มาแทน http://www. ตามด้วยชื่อลิ้งดังภาพด้านล่าง

จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลย

นำมาแปลงประเภทไฟล์ เป็น mp3 เพื่อสามารถแทรกในโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ได้

หมายเหตุ แทรกเสียงเพลงบรรเลงไว้หน้าแรก

9.ปรับแต่งตั้งค่าของ  การเล่นการบรรยาย และข้อความ
สำหรับเสียงเพลงบรรเลง


ส่วนการเสียงบรรยายตั้งค่าดังนี้
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

การเปลี่ยนฉาก ทำทุกหน้า

 

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์