บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
            เป็นการใช้โปรแกรมที่ช่วยในการอัดเสียง มีอยู่หลากหลายโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมและวิธีใช้ได้ทางเว็บไซต์ต่างๆ
เช่น https://software.thaiware.com/download/โปรแกรมอัดเสียง


           
อีกวิธีหนึ่งที่ง่าย คือใช้ โทรศัพท์มือถือในการช่วยอัดเสียง ซึ่งโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะมีโปรแกรมอัดเสียงอยู่แล้ว


    
แนะนำโปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์เพื่อให้ใช้ในการแทรกเสียงในโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ ได้ถูกแบบฟอร์ม คือ โปรแกรม Format Factory ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ที่ใช้งานได้ง่ายต่อการแปลงไฟล์วิธีใช้ง่ายๆ คือ ลากไฟล์เสียงที่บันทึกมา ลากลงพื้นที่ว่าง แล้วเลือก รูปแบบที่จะแปลงไฟล์ เท่านั้น กดปุ่ม เริ่ม โปรแกรมจะทำการแปลงไฟล์ให้ได้ตามที่เราเลือก

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์